Consorci Sanitari de l'Alt Penedès (CSAP)

NOTA IMPORTANT

Els documents publicats amb anterioritat al 5 de juliol del 2010, ja no es troben al nostre perfil degut a un canvi de servidor.

Podeu sol.licitar la documentació que us interessi per correu electrònic i descarregar-la del següent link: http://213.96.53.182/websacac/cat/licitacions.asp

CSAP PN 4/13

Descripció: serveis de manteniment adaptatiu, correctiu i evolutiu per la suite savac integración al Consorci Sanitari de l’Alt Penedès.Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 31/12/2013 12:10h

CSAP 4/13

Descripció: Servei de neteja de l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès, per encàrrec del Consorci Sanitari de l’Alt Penedès
Import: 1.433.757,02 euros sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 04/02/2014 14:00h
Apertura pública:
  • Apertura Tècnica (Sobres B):

Lloc: Consorci Sanitari de l’Alt Penedès - Espirall s/n - 08720 Vilafranca del Penedès

Data: 19 de febrer del 2014 a les 12.00 hores

 

 

Apertura Económica (Sobre C):

Lloc: Consorci Sanitari de l’Alt Penedès - Espirall s/n - 08720 Vilafranca del Penedès

Data: 25 d'abril del 2014 a les 12:00 hores.


Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 30/12/2013 08:33h
Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 30/12/2013 08:34h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 30/12/2013 08:35h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 30/12/2013 08:36h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 30/12/2013 08:37h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 30/12/2013 08:38h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 30/12/2013 08:39h
Plànols Descàrrega Data d'incorporació a la web 30/12/2013 08:39h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 21/05/2014 07:18h

CSAP 3/13

Descripció: Contractació del servei integral de restauració incloent servei de cuina i explotació de la cafeteria del Consorci Sanitari de l’Alt Penedès
Import: 1.025.246,92 euros sin IVA (512.623,46 euros/anuales sin IVA).
Data límit de presentació d'ofertes: 11/07/2013 14:00h
Apertura pública:

Obertura pública Econòmica de les ofertes dels sobres C:

Entitat: Consorci Sanitari de l’Alt Penedès

Domicili:  Carrer Espirall, s/n

Localitat i codi postal: 08720 Vilafranca del Penedès

Data: 25 d'octubre del 2013

Hora:  12:30 hores


Apertura de Ofertas Tècnicas del sobre B: 

Entidad: Consorci Sanitari de l’Alt Penedès.

Dirección: Espirall s/n.

Localidad y código postal: 08720 – Vilafranca del Penedès.

Fecha y hora: 26 de julio de 2013 a las 12:00 horas.

 

Comunicat data visita conjunta al centre

 

Per conèixer característiques més precises del centre, es facilitarà a les empreses interessades la informació complementària necessària realitzant una visita conjunta obligatòria al Centre el dia 19 de juny de 2013 a les 10 hores del mati.

 

 Les empreses interessades hauran de confirmar prèviament l’assistència a la Cap de Serveis Generals   Sra. Rosa Miret, al correu electrònic rmiret@csap.cat
NOTA IMPORANT:
En el document "Annexes" penjat amb data 14/06/2013 consta del "Detall de la plantilla per categoria, indicant jornada anual o setmanal, i antiguitat"
NOTA IMPORTANT:
En el document "Comunicacions" penjat amb data 26/6/13 consta dels dubtes i respostes dels licitadors.
NOTA IMPORTANT:
En el document "Comunicacions" penjat amb data 2/07/13 consta dels dubtes i respostes dels licitadors.
NOTA IMPORTANT:
En el document "Comunicacions" penjat amb data 8/07/13 consta dels dubtes i respostes dels licitadors
NOTA IMPORTANT:
En el document "Comunicacions" penjat amb data 10/07/13 consta dels dubtes i respostes dels licitadors
NOTA IMPORTANT:
En el document "Comunicacions" penjat amb data 11/07/13 consta dels dubtes i respostes dels licitadors
 

Entidad: Consorci Sanitari de l’Alt Penedès.

Dirección: Espirall s/n.

Localidad y código postal: 08720 – Vilafranca del Penedès.

Fecha y hora: 26 de julio de 2013 a las 12:00 horas.

 

Comunicat data visita conjunta al centre

 

Per conèixer característiques més precises del centre, es facilitarà a les empreses interessades la informació complementària necessària realitzant una visita conjunta obligatòria al Centre el dia 19 de juny de 2013 a les 10 hores del mati.

 

 Les empreses interessades hauran de confirmar prèviament l’assistència a la Cap de Serveis Generals   Sra. Rosa Miret, al correu electrònic rmiret@csap.cat
NOTA IMPORANT:
En el document "Annexes" penjat amb data 14/06/2013 consta del "Detall de la plantilla per categoria, indicant jornada anual o setmanal, i antiguitat"
NOTA IMPORTANT:
En el document "Comunicacions" penjat amb data 26/6/13 consta dels dubtes i respostes dels licitadors.
NOTA IMPORTANT:
En el document "Comunicacions" penjat amb data 2/07/13 consta dels dubtes i respostes dels licitadors.
NOTA IMPORTANT:
En el document "Comunicacions" penjat amb data 8/07/13 consta dels dubtes i respostes dels licitadors
NOTA IMPORTANT:
En el document "Comunicacions" penjat amb data 10/07/13 consta dels dubtes i respostes dels licitadors
NOTA IMPORTANT:
En el document "Comunicacions" penjat amb data 11/07/13 consta dels dubtes i respostes dels licitadors
 

 

Entidad: Consorci Sanitari de l’Alt Penedès.

Dirección: Espirall s/n.

Localidad y código postal: 08720 – Vilafranca del Penedès.

Fecha y hora: 26 de julio de 2013 a las 12:00 horas.

 

Comunicat data visita conjunta al centre

 

Per conèixer característiques més precises del centre, es facilitarà a les empreses interessades la informació complementària necessària realitzant una visita conjunta obligatòria al Centre el dia 19 de juny de 2013 a les 10 hores del mati.

 

 Les empreses interessades hauran de confirmar prèviament l’assistència a la Cap de Serveis Generals   Sra. Rosa Miret, al correu electrònic rmiret@csap.cat
NOTA IMPORANT:
En el document "Annexes" penjat amb data 14/06/2013 consta del "Detall de la plantilla per categoria, indicant jornada anual o setmanal, i antiguitat"
NOTA IMPORTANT:
En el document "Comunicacions" penjat amb data 26/6/13 consta dels dubtes i respostes dels licitadors.
NOTA IMPORTANT:
En el document "Comunicacions" penjat amb data 2/07/13 consta dels dubtes i respostes dels licitadors.
NOTA IMPORTANT:
En el document "Comunicacions" penjat amb data 8/07/13 consta dels dubtes i respostes dels licitadors
NOTA IMPORTANT:
En el document "Comunicacions" penjat amb data 10/07/13 consta dels dubtes i respostes dels licitadors
NOTA IMPORTANT:
En el document "Comunicacions" penjat amb data 11/07/13 consta dels dubtes i respostes dels licitadors
 

Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 05/06/2013 07:19h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 05/06/2013 07:20h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 05/06/2013 07:22h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 05/06/2013 07:23h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 05/06/2013 07:24h
Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 06/06/2013 07:11h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 14/06/2013 07:06h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 26/06/2013 07:07h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 02/07/2013 07:15h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 08/07/2013 07:50h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 10/07/2013 13:41h
Comunicacions Descàrrega Data d'incorporació a la web 11/07/2013 07:36h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 26/11/2013 15:23h
Anunci Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 22/01/2014 16:45h
Anunci Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 22/01/2014 16:45h

CSAP PN 3/13

Descripció: Cessió i explotació d’un local comercial de l’Hospital Comarcal de l’Alt PenedèsResolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 21/05/2013 07:40h

CSAP 2/13

Descripció: Subministrament de cobertura quirúrgica d’un sol ús per a l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès
Import: a) Valor estimat del contracte: 368.000 euros sense IVA
Data límit de presentació d'ofertes: 21/05/2013 14:00h
Apertura pública:

Obertura pública de les ofertes dels sobres B :

Entitat: Consorci Sanitari de l’Alt Penedès

Domicili:  Carrer Espirall, s/n

Localitat i codi postal: 08720 Vilafranca del Penedès

Data: 7 de juny de 2013

Hora:  12:00 hores

 

NOTA IMPORTANT:

 

Obertura pública Econòmica de les ofertes dels sobres C:

Entitat: Consorci Sanitari de l’Alt Penedès

Domicili:  Carrer Espirall, s/n

Localitat i codi postal: 08720 Vilafranca del Penedès

Data: 26 de juliol de 2013

Hora:  12:30 hores


Anunci licitació DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 17/04/2013 07:30h
Plec Admimistratiu Descàrrega Data d'incorporació a la web 17/04/2013 07:31h
Plec Tècnic Descàrrega Data d'incorporació a la web 17/04/2013 07:33h
Quadre de característiques Descàrrega Data d'incorporació a la web 17/04/2013 07:36h
Annexes Descàrrega Data d'incorporació a la web 17/04/2013 07:38h
Models Descàrrega Data d'incorporació a la web 17/04/2013 07:40h
Annex 4 (model oferta econòmica) Descàrrega Data d'incorporació a la web 17/04/2013 07:42h
Anunci licitació BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 18/04/2013 11:36h
Resolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 31/12/2013 12:08h
Anunci Adjudicació Definitiva BOE Descàrrega Data d'incorporació a la web 28/04/2014 07:39h
Anunci Adjudicació Definitiva DOUE Descàrrega Data d'incorporació a la web 28/04/2014 07:42h

CSAP PN 2/13

Descripció: suport extern per l’administració i operació del sistema informàtic del Consorci Sanitari de l’Alt PenedèsResolució Adjudicació Descàrrega Data d'incorporació a la web 27/03/2013 10:24h

Localització del centre

Adreça: Espirall, s/n 08720 Vilafranca del Penedès
Telèfon: 93 818 04 40
Fax: 93 818 04 53

Per més informació

Consorci de Salut i Social de Catalunya
Dept. Serveis de Contractacions
Adreça: Av. Tibidado, 21 08022 Barcelona
Telèfon: 93 253 18 22
Fax: 93 211 14 28
Adreça de correu electrònic: sacac@consorci.org
Eines personals